Menu

Jedenácté cvičení (3. 5.)

Materiály

Příklady

  1. Napište v awk wc (tedy vypište počet řádek, počet slov a počet znaků na vstupu, oddělené tabulátory).
  2. Převeďte pomocí awk všechna písmena na sudých řádcích na velká a na lichých na malá.
  3. Napište program, který spočítá využité místo na disku pro všechny uživatele. Jako vstup můžete použít nějakou externí konstrukci; tedy se váš program bude volat zhruba takto: find ./ ... -exec "ls ... {}" | awk -f skript
  4. Napište v awk rekurzivní funkci počítající n-té fibbonacciho číslo, kde n je zadáno jako parametr skriptu na příkazové řádce.
  5. Napište program, který na vstupu přečte soubor ve kterém se vyskytuje datum a čas (v jednom sloupci, sloupce oddělené středníky). Udaný čas poté posune o jednu hodinu dopředu. Speciality, jako jsou přestupné sekundy nebo změna času z letního na zimní neuvažujte.
  6. Napište program, který vypíše všechny soubory na vstupu už v BEGIN bloku. Před obsah každého souboru vypíše jeho jméno (nebo pomlčku pro standardní vstup).
  7. Napište v awk násobení dvou matic. Matice načtěte ze standardního vstupu oddělené prázdným řádkem.
  8. Napište v awk jednoduchý join.