Menu

Páté cvičení (22. 3.)

Materiály

Příklady

Zobrazit řešení
 1. Napište skript, který vypíše třetí mocniny všech čísel od 1 do $1.
 2. #!/bin/sh
  for i in $( seq 1 $1 ); do
    echo $(( i*i*i ))
  done
  
 3. Vypište všechny čtverce (druhé mocniny) mezi 1 a $1, které nejsou dělitelné $2.
 4. #!/bin/sh
  odm=$( echo "sqrt($1)" | bc )
  for i in $( seq 1 $odm ); do
    if [ $(( i % $2 )) -ne 0 ]; then
      echo $i
    fi
  done
  
 5. Vypište obvod a obsah kruhu o poloměru $1.
 6. #!/bin/sh
  pi="3.1415926"
  obvod=$( echo "sqrt(2*$pi*$1)" | bc -l )
  obsah=$( echo "sqrt($pi*$1*$1)" | bc -l )
  
  echo "Obvod: $obvod"
  echo "Obsah: $obsah"
  
 7. Spočtěte největšího společného dělitele $1 a $2 Euklidovým algoritmem.
 8. #!/bin/bash
  x=$1
  y=$2
  while [ $y -gt 0 ]; do
    if [ $x -ge $y ]; then
      x=$(( x-y ))
    else
      z=$x; x=$y; y=$z
    fi
  done
  echo $x
  
 9. Napište skript, který přijme na standardním vstupu dvě čísla oddělená mezerou a vypíše jejich součet.
 10. #!/bin/sh
  read x y
  echo $(( x+y ))
  
 11. Napište skript, který bude číst ze standardního vstupu celá čísla (jedno číslo na řádek) dokud vstup neskončí a poté vypíše jejich součet. Standardní vstup ukončíte stiskem <Ctrl-D>.
 12. #!/bin/bash
  while read x; do
    sum=$(( sum + x ))
  done
  echo $sum
  
 13. Napište skript, který dostane jako své argumenty posloupnost čísel, tato čísla setřídí a vypíše je oddělená mezerami na standardní výstup.
 14. #!/bin/bash
  echo $@ | tr " " "\n" | sort -n | tr "\n" " "
  
 15. Napište skript, který mezi parametry zadanými na příkazové řádce najde nejdelší souvislou rostoucí podposloupnost.