Menu

Česká klávesnice v labu

Na českou klávesnici přepnete v grafickém prostředí příkazem setxkbmap cz. Naopak, anglickou vyvoláte pomocí setxkbmap us. Naneštěstí, tohle ke spokojenosti nestačí, protože labové nastavení z nějakého zvláštního důvodu nepovažuje pravý alt za přepínač a tudíž pomocí něj nenapíšeme různé speciální znaky jako \|~[]`°#&@{}^ apod.

Pomůže nám soubor ~/.Xmodmap, do kterého ukládáme úpravy nastavení klávesových map. Zapíšeme do něj následující řádky:

keycode 108 = Alt_R
add mod5 = Alt_R

Poté soubor načteme pomocí xmodmap ~/.Xmodmap. Tím zajistíme, že se pravý Alt stane přepínačem a my budeme schopni psát všechny svoje oblíbené znaky. Pro trvalé přepnutí klávesnice doporučuji zapsat do vašeho ~/.bashrc dvojici příkazů:

setxkbmap cz
xmodmap ~/.Xmodmap