Menu

Návratové hodnoty

Každý unixový proces má návratovou hodnotu, kterou vrátí ve chvíli svého ukončení. Tuto hodnotu můžeme testovat např. příkazem v konstrukci if nebo while. Jaké konkrétní hodnoty vrací který příkaz se můžeme dočíst v jeho manuálové stránce, v sekci EXIT STATUS. Obvykle platí, že návratová hodnota 0 znamená úspěšné ukončení, jakákoliv kladná hodnota chybu. Např. v manuálové stránce příkazu ls se dočteme:

EXIT STATUS
    0   if OK,
    1   if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),
    2   if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).