Menu

Odkazy

Odkazy představují způsob, jak přistupovat k datům uložených v souborech z více různých míst. Umožní nám mít tentýž soubor umístěn ve více místech adresářového stromu zároveň.

Softlinky

Softlinky (symbolické odkazy) jsou speciálním typem souborů (pro účely příkazů find a ls -l se jedná o typ l). Můžeme je přirovnat k pointerům na data. Softlink je malý soubor, který v sobě obsahuje informaci o tom, na který jiný soubor ukazuje. Pokud onen soubor, na který se odkazujeme smažeme, softlink sice bude nadále exitovat, ale bude ukazovat na neexistující soubor a pokus o jeho vypsání skončí chybou. Softlinky můžeme vytvářet pomocí příkazu ln -s soubor link. Lze vytvářet i softlinky na adresáře.

Hardlinky

Hardlinky se chovají jinak. Jedná se o normální soubory, které pouze ukazují na stejné místo v paměti. Nelze říct, který z nich je původní a který kopie, oba jsou identické a změna obsahu jednoho změní i druhý. Ke každému inode patří počitadlo hardlinků. Tento počet vidíme v druhém sloupci výpisu ls -l. Adresáře musí mít vždy alespoň dva hardlinky – jeden z nadřazeného adresáře a jeden ze sebe sama (soubor .). Vždy když smažeme soubor, sníží se počitadlo hardlinků u jeho inode o jedna. Teprve ve chvíli kdy klesne na nulu jsou data skutečně nenávratně smazána a ztracena.

Hardlink vytvoříme pomocí příkazu ln soubor hardlink. Na současných systémech obvykle není možné vytvářet hardlinky na adresáře (z bezpečnostních důvodů).