Menu

Přehled základních příkazů

 • man – zobrazí manuálovou stránku příkazu
 • ls – vypíše obsah adresáře (list segments)
 • cd – změní pracovní adresář (change directory)
 • pwd – vypíše pracovní adresář (print working directory)
 • mkdir – vytvoří nový adresář (make directory)
 • rmdir – odstraní prázdný adresář (remove directory)
 • mv – přesune soubory (move)
 • cp – zkopíruje soubory (copy)
 • rm – smaže soubory (remove)
 • wc – spočítá řádky, slova a bajty v souboru (word count)
 • cat – zřetězí a vypíše obsah souborů (concatenate)
 • head – vypíše prvních 10 řádek souboru
 • tail – vypíše posledních 10 řádek souboru
 • echo – opíše své parametry na standardní výstup
 • date – vypíše aktuální čas a datum ve zvoleném formátu
 • touch – změní čas posledního přístupu k souboru; v případě neexistence vytvoří nový soubor