Menu

Regulární výrazy

Velmi pěkný a obsáhlý popis najdete v seriálu o regulárních výrazech od pana Satrapy. Zmínky o Perlu ignorujte, jenom by vás mátly. Tady poskytnu pouze stručný přehled nejdůležitějších bodů syntaxe jak pro základní regulární výrazy, tak pro rozšířené.

Basic RE   Extended RE   význam
.       .        libovolný znak
[a-fxyz]   [a-fxyz]     jeden znak z množiny
[^a-z]    [^a-z]      jeden znak mimo množinu
*       *        libovolný počet opakování (i 0x)
       +        alespoň jedno opakování
       ?        nejvýše jedno opakování
\{n,\}    {n,}       alespoň n opakování
\{n,m\}    {n,m}      alespoň n a nejvýš m opakování
\(...\)    (...)      skupina znaků
\2      \2        obsah 2. zapamatované skupiny
       ab|cd|ef     jedna z alternativ
^       ^        začátek řetězce
$       $        konec řetězce

Pokud má některý ze znaků speciální význam (např. ., [, …) a my chceme hledat jeho normální hodnotu, předřadíme mu zpětné lomítko.

Nástroje

Příkaz grep filtruje řádky odpovídající základnímu regulárnímu výrazu. grep -E, nebo také egrep filtruje řádky odpovídající rozšířenému regulárnímu výrazu.

Textový editor sed filtruje standardně řádky podle základních regulárních výrazů. Rozšířené regulární výrazy můžeme zapnout přepínačem -r.