Menu

xargs

Příkaz xargs čte seznam parametrů ze standardního vstupu a předává jej svému argumentu. Typickým vstupem příkazu xargs je příkaz find. Zatímco při použití find -exec bychom spouštěli příkaz pro každý soubor znovu, find . -name '*.txt' | xargs rm spustí rm pouze jednou a smaže všechny soubory s příponou .txt znatelně rychleji.

xargs má několik přepínačů, které omezují počet nebo délku argumentů, pro které zavolá jeden příkaz. Viz man 1p xargs.