Menu

Čtvrté cvičení (15. 3.)

Materiály

Příklady

Zobrazit řešení
 1. Stáhněte si a zkompilujte program arachnid a zkuste si projít bludiště pomocí kláves hjkl.
  url="http://kam.mff.cuni.cz/~stinovlas/materialy/unix/arachnid.tar.gz"
  curl "$url" | tar xz
  cd arachnid
  make
  ./arachnid
  
 2. Napište skript, který vypíše prvních n řádek ze souboru hlasky.txt a pak tyto řádky smaže. n bude skriptu zadáno jako první parametr na příkazové řádce.
  #!/bin/sh
  head -n$1 hlasky.txt
  tail -n+$1 | tail -n+2 > .tmp
  mv .tmp hlasky.txt
  
 3. Napište skript, který udělá množinový průnik dvou souborů, zadaných jako parametry – vypíše pouze řádky, které se vyskytují v obou souborech.
  #!/bin/sh
  sort -u $1 > /tmp/tempfile
  sort -u $2 >> /tmp/tempfile
  
  sort /tmp/tempfile | uniq -d
  
  rm /tmp/tempfile
  
 4. Napište skript, který vypíše součet dvou čísel zadaných jako argumenty.
 5. #!/bin/sh
  echo $(( $1 + $2 ))
  
 6. Napište skript, který vypíše minumum ze dvou čísel zadaných jako argumenty.
 7. #!/bin/sh
  echo $(( $1 < $2 ? $1 : $2 ))
  
 8. Napište skript, který vytvoří nový soubor zadaného jména, nebo vypíše chybovou hlášku, pokud už existuje.
 9. #!/bin/sh
  ls "$1" && echo "Soubor $1 již existuje." 1>&2
  ls "$1" || touch "$1"
  
  #!/bin/sh
  if [ -e "$1" ]; then
    echo "Soubor $1 již existuje." 1>&2
  else
    touch "$1"
  fi
  
 10. Napište skript, který vypíše 99 bottles of beer, 98 bottles of beer0 bottles of beer.
 11. #!/bin/sh
  for i in $( seq 99 -1 0 ); do
    echo "$i bottles of beer"
  done