Menu

Osmé cvičení (12. 4.)

Materiály

Příklady

Zobrazit řešení
 1. Vytvořte soubor aaa a na něj hardlink bbb a softlink ccc. Změňte obsah bbb a podívejte se, co to udělalo s ostatními. Podívejte se pomocí ls -l kolik hardlinků ukazuje na který soubor. Smažte soubor aaa a zkuste vypsat bbb i ccc.
 2. touch aaa
  ln aaa bbb
  ln -s aaa ccc
  echo "obsah" > bbb
  ...
  
  Změna obsahu bbb ovlivní všechny soubory, protože ukazuje na stejný inode jako aaa. Počet hardlinků na soubory aaa a bbb je dva, u ccc jeden. Po smazání aaa budou stále data existovat (počet hardlinků bude 1) a budou dostupná v souboru bbb. Nicméně softlink ccc nyní ukazuje na soubor aaa, který již neexistuje a proto je rozbitý.
 3. Napište funkci soucin, která vynásobí všechny své parametry (mohou být více než dva).
 4. soucin() {
    vysl=1
    for i; do
      vysl=$(( vysl*i ))
    done
    echo $vysl
  }
  
  Trikové řešení:
  soucin() {
    echo $(( $( echo $@ | tr ' ' '*' ) ))
  }
  
 5. Napište rekurzivní funkci počítající faktoriál.
 6. fact() {
    if [ $1 -eq 0 ]; then
      echo 1
    else
      echo $(( $( fact $(( $1-1 )) ) * $1 ))
    fi
  }
  
 7. Napište rekurzivní funkci počítající n-té Fibonacciho číslo.
 8. fib() {
    local n=$1
    if [ $n -le 1 ]; then
      echo 1
    else
      local f1=$( fib $((n-1)) )
      local f2=$( fib $((n-2)) )
      echo $(( f1+f2 ))
    fi
  }
  
 9. Pošlete si e-mail pomocí programu mail a ověřte si, že dorazil.
 10. mail -s 'Předmět' moje@adresa.cz
  
  Po zadání program čeká na standrardní vstup, až e-mail dopíšete, ukončete jej stiskem Ctrl-D.
 11. Stáhněte si soubor s SMS pomocí curl http://kam.mff.cuni.cz/~pasky/sms.txt. V tomto souboru se nachází SMS (na každém řádku jedna), které bychom chtěli postupně posílat na e-mail své milé (prozatím na váš, ať se to dobře testuje). Napište shellový skript, který při svém spuštění vždy vybere první řádku souboru, tu odešle na vaši adresu a ze souboru ji odstraní, aby při příštím spuštění mohla být odeslána zase další zpráva v pořadí.
 12. #!/bin/sh
  head -n1 sms.txt | mail -s 'Zpráva pro tebe' moje@mila.cz
  sed -i '1d' sms.txt